Anglické kurzy

Letecká angličtina ICAO

Jazykový kurz doporučený VFR pilotům pro osvojení letecké terminologie a frazeologie pro získání jazykové doložky ICAO Language Proficiency nutné pro lety do zahraničí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout stupně znalosti 4, přičemž jednotlivé úrovně znalosti anglického jazyka, zapsané v pilotním průkazu, mají následující platnost:

Level 4 – planost 4 roky
Level 5 – platnost 6 let
Level 6 – rodilý mluvčí, platnost neomezena

Tento kurz letecké angličtiny ICAO není povinný, je však doporučený pro přípravu ke zkoušce, kterou je možné složit na závěr kurzu. Kurz je zaměřen na všeobecnou znalost angličtiny včetně gramatiky, znalost odborné letecké angličtiny, schopnost porozumět nahrávce ATC a simulace komunikace mezi ATC a pilotem za letu.

Opakovací kurz v rozsahu 3 hodin je doporučený pilotům, prodlužujícím si platnost zkoušky z letecké angličtiny ICAO. Zkoušku pro prodloužení platnosti letecké angličtiny ICAO je možné absolvovat na závěr opakovacího kurzu.

Datum zkoušky přizpůsobí možnostem pilota.

Letecká angličtina IFR

10 lekcí po 2 hod

5 lekcí po 4 hod

Doporučený jazykový kurz určený všem pilotům, kteří chtějí složit zkoušku z IR angličtiny, vyžadované od každého pilota před získáním licence přístrojového létání IR. Kurz je povinný bez ohledu úroveň a rozsah znalosti anglického jazyka dotyčného uchazeče. Kurz je zaměřen na následující témata:

-gramatika
-obecná angličtina
-komunikace
-zkratky, frazeologie
-přístroje
-navigace
-meteorologie
-popisy (plánování atd.)
-řízení letového provozu, manuály
-závěrečný test

Jsme zmocněni Úřadem Civilního Letectví angličtinu ICAO přezkušovat

Angličtina pro piloty

Cíl kurzu
zachování a zlepšení současných znalostí anglického jazyka
Vstupní požadavky
znalost anglického jazyka na úrovni „středně pokročilí“
Délka kurzu
minimálně 20 hodin
Obsah kurzu
Dle individuálních potřeb zákazníka, např.:
Komunikace a slovní zásoba zaměřená na situace před letem, za letu a po letu. Situace standardní a nestandardní, které mohou pilota potkat v souvislosti s výkonem práce (počasí, turbulence, předletová příprava, fáze letu, nouzové postupy, požár, dekomprese, nouzová přistání, zdravotní problémy, atd).

Pro objednání volejte na 776 737 019 nebo 777 421 787 nebo piste na

pilot@flymair.com