Letecké odkazy

» Výběr nabídky zvolte kliknutím na line select key na CDU.

» Pro návrat do hlavniího menu zvolte Home na liste nebo CDU function key „INIT REF“