MEP (Kvalifikace pro vícemotorové letouny)

Získání kvalifikace pro vícemotorové letouny MEP umožňuje létat na dvou a vícemotorových pístových letadlech. Během výcviku pilot získá dovednosti zaměřené na bezpečné ovládání letadla při vysazení jednoho z motorů a dále specifické vlastnosti pilotáže letadel této kategorie. Kvalifikace MEP je nezbytná pro výcvik IR/MEP.

Zájemce o výcvik létání na vícemotorových letadlech MEP musí být držitelem průkazu soukromého pilota letounů PPL, průkazu radiotelefonisty, zdravotního osvědčení I. nebo II. třídy a nálet alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla.

Osnova výcvik obsahuje teoretickou výuku v rozsahu 7 hodin a 6 hodin praktického výcviku na dvoumotorových letadlech.

Závěrečná zkouška se provádí pouze praktickou zkouškou s inspektorem Úřadu pro civilní letectví.

PIPER SENECA