IR (Kvalifikace pro let podle přístrojů)

Kvalifikace pro lety podle přístrojů umožňuje provádět IFR lety, tj. provádět lety za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů IMC. Kvalifikace pro lety podle přístrojů se rozlišuje zvláště pro jednomotorové a vícemotorové letouny.

Zájemce o výcvik letů podle přístrojů na jednomotorových letadlech IR/SEP musí byt držitelem průkazu PPL nebo CPL, mít zapsanou kvalifikaci pro lety v noci NIGHT, všeobecný průkaz radiotelefonisty, zdravotní osvědčení I. nebo II. třídy s rozšířením o audiometrii a nálet alespoň 50 hodin na přeletech ve funkci velitele letadla. Zájemce o výcvik na vícemotorových letadlech IR/MEP musí mít platnou kvalifikaci pro vícemotorová letadla MEP.

Osnova výcviku obsahuje teoretickou výuku v rozsahu 200 hodin a prakticky výcvik v rozsahu 50 letových hodin z čehož až 30 hodin může být odlétáno na schváleném simulátoru.

Závěrečná zkouška se provádí z teorie formou testu na počítači na Úřadu pro civilní letectví ÚCL a praktickou zkouškou s inspektorem Úřadu pro civilní letectví.