MEP/IR (Let podle přístrojů na vícemotorových letounech)

Kvalifikace pro lety podle přístrojů na vícemotorových letadlech MEP/IR umožňuje provádět IFR lety na dvou a vícemotorových letadlech za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů IMC.

Zájemce o výcvik létání na vícemotorových letadlech podle přístrojů na jednomotorových letadlech IR/MEP musí být držitelem průkazu PPL nebo CPL, mít zapsanou kvalifikaci pro lety v noci NIGHT, průkaz radiotelefonisty, zdravotní osvědčení I. nebo II. třídy s rozšířením o audiometrii, nálet alespoň 50 hodin na přeletech ve funkci velitele letadla a platnou kvalifikaci pro vícemotorová letadla MEP.

Osnova výcviku obsahuje teoretickou výuku v rozsahu 200 hodin a prakticky výcvik v rozsahu 55 letových hodin z čehož až 35 hodin může být odlétáno na schváleném simulátoru. Častou variantou výcviku je získání kvalifikace IR/SEP a následné rozšíření na IR/MEP výcvikem v rozsahu 12 letových hodin na vícemotorových letounech.

Závěrečná zkouška se provádí z teorie formou testu na počítači na Úřadu pro civilní letectví ÚCL a praktickou zkouškou s inspektorem Úřadu pro civilní letectví.