Noční výcvik

Kvalifikace NIGHT opravňuje pilota provádět lety v noci za podmínek viditelnosti země (VFR). Pilot se během výcviku naučí bezpečně ovládat letoun při letech v noci, kdy je pilot vystaven vyšší psychologické zátěži způsobené ztíženou prostorovou orientací či vznikem různých letových iluzí. Kvalifikace NIGHT umožní bezpečný let i po západu slunce, kdy se nejrůznějších příčin protáhnul váš denní let VFR nebo jednoduše jste si chtěli užít výlet a návrat domů jste si naplánovali až na večer a hlavně je nedílnou součástí výcviku pro lety podle přístrojů IR.

Výcvik, který je možné zahrnout i do výcviku pilota PPL, obsahuje výuku teorie a pozemní přípravu v rozsahu 1 hodiny a dále praktický výcvik v rozsahu 5 letových hodin. Osnova výcviku zahrnuje nejprve let v prostoru pro nácvik techniky pilotáže, dále lety po okruhu a přezkoušení k samostatným letům po okruhu a sólo lety po okruhu. Osnova je zakončená navigačním letem s přistáním na cílovém letišti. Po ukončení výcviku je kvalifikace zapsaná do průkazu způsobilosti pilota a teoretická a praktická zkouška se neprovádí. Kvalifikace NIGHT je nutnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů IR(A) a pro získání kvalifikace obchodního pilota – CPL (A).

IMG_0583