PPL (Soukromý pilot letounů)

Kvalifikace soukromého pilota letounu PPL opravňuje pilota provádět soukromé, rekreační či sportovní lety jednomotorovým letadlem ve dne za viditelnosti země. Kvalifikace umožňuje létat jako velitel letadla nebo jako druhý pilot na více pilotních letadlech nasazených na neobchodních letech. Kvalifikace soukromého pilota je výchozí kvalifikací pro budoucí piloty dopravních letadel.

Zájemce o výcvik soukromého pilota letounu musí být starší 16 let pro zahájení výcviku, dále držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy.

Osnova výcviku obsahuje 50 hodin teoretické výuky z předmětů letecky zákon, všeobecné znalosti letadla, plánovaní a provedení letu, lidská výkonnost a omezení, meteorologie, provozní postupy, základy letu a komunikace. Praktický výcvik obsahuje 45 letových hodin, během kterých pilotní žák získá potřebné dovednosti techniky pilotáže v různých režimech letu a schopnost bezpečného vedení letadla po trati při navigačních letech. Piloti kluzáků PK nebo ultralehkých letadel si mohou započítat 10% svého předchozího náletu ve funkci velícího pilota do celkového po
tu letových hodin k získání průkazu soukromého pilota letounu, nejvíce však, ale 10 hodin.

Závěrečná zkouška se provádí zkouškou z teorie na počítá
i na Úřadu pro civilní letectví ze všech uvedených předmětů a praktickou zkouškou s pověřeným examinátorem Úřadu pro civilní letectví v délce asi 1,5 letové hodiny.